WET- EN REGELGEVING

De BSO bus is zowel een voertuig als een machine en is daarmee uniek in zijn soort. De BSO bus voldoet namelijk aan de Europese Machinerichtlijn (CE markering) én aan de 'beleidsregel bijzondere bromfietsen'.

De Stint Pickup en Stint Cargo zijn toegelaten tot de openbare weg onze Europese wetgeving in de voertuigcategorie L6e.

In de beleidsregel bijzondere bromfietsen zijn onder meer de technische eisen, de procedure van toelating en het toezicht vastgelegd. De BSO bus is op 3 november 2020 door de minister van IenW aangewezen als bijzondere bromfiets. Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant en toegelaten tot de openbare weg.

Op onze downloadpagina is meer (technische) informatie over de BSO bus en de Pickup te vinden.

Op de website van de Rijksoverheid zijn alle verkeersregels en wettelijke eisen van een bijzondere bromfiets te vinden.

Normeringen en reglementen
Hieronder volgt een overzicht van de wetgeving, normeringen en reglementen waaraan de BSO bus en de Pickup voldoen.

TOP


Mobilitum per 1 april dealer van de BSO bus, Cargo en Pickup


Per 1 april 2024 verzorgt Mobilitum alle dienstverlening rondom de BSO bus, Cargo & Pickup. Je kunt alle informatie over deze voertuigen vinden op de website van Mobilitum.

Ga naar Mobilitum.com

Dit zal sluiten in 0 seconden