WET- EN REGELGEVING

De Stint is een elektrisch voertuig en valt hiermee in Nederland in een bepaalde categorie voertuigen: de ‘bijzondere bromfiets’. De minister van Infrastructuur en Waterstaat kan een bromfiets aanwijzen als ‘bijzondere bromfiets’ wanneer het door bepaalde voertuigkenmerken niet mogelijk is de bromfiets van een Europese typegoedkeuring te voorzien. Hierdoor kunnen voertuigen zoals de BSO bus toch deelnemen aan het verkeer in Nederland.

In de beleidsregel Bijzondere bromfiets zijn onder meer de technische eisen, de procedure van toelating en het toezicht vastgelegd. De minister wordt wat betreft de technische aspecten van het voertuig geadviseerd door de RDW en wat betreft de veiligheidsaspecten in het verkeer door de SWOV.

De BSO bus is op 2 november 2020 door de minister van IenW aangewezen als bijzondere bromfiets. Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant (link) en toegelaten tot de openbare weg.

Voor een ‘bijzondere bromfiets’ gelden de volgende verkeersregels en wettelijke eisen:

 • er is geen rijbewijsplicht;
 • er is geen kentekenplicht;
 • er is geen helmplicht;
 • tijdens het rijden moet de bestuurder zoveel mogelijk rechts houden;
 • wanneer er een (brom)fietspad is, moet de bestuurder daarop rijden;
 • het voertuig moet verzekerd zijn en een verzekeringsplaatje hebben;
 • het voertuig moet een voertuigidentificatienummer (VIN) hebben;
 • de maximumsnelheid van een bijzondere bromfiets is 25 kilometer per uur (voor de BSO bus geldt de maximumsnelheid van 17,2 km/u);
 • verlichting is verplicht;
 • het voertuig moet altijd rode en witte/gele reflectoren hebben;
 • het voertuig heeft een elektromotor met een maximumvermogen van maximaal 4 kW;
 • het voertuig valt niet onder een Europese verordening;
 • de overheid heeft het voertuig aangewezen als bijzondere bromfiets.

   

Bron: Rijksoverheid.nl

TOP