Rijtrainingen

Leer veilig en verantwoordelijk te rijden met de BSO bus in het verkeer. Met de toelating van de BSO bus zijn alle gebruikers verplicht - vanuit het convenant en de verzekeraar - om een rijtraining te volgen. Deze trainingen zijn te organiseren bij Stichting Veilig door het Verkeer, de officiële opleider voor de BSO bus rijvaardigheidstraining. Ook zijn de trainingen te organiseren bij VVCR-Prodrive.

Bekijk onderstaande video voor informatie over de training en werkwijze voor het boeken.

Stichting Veilig door het Verkeer heeft als maatschappelijk doel het mogelijk maken van educatie en kennisdeling op het gebied van verkeersveiligheid. Ze werken met aangesloten rijschoolhouders door het hele land. 

Het lesprogramma van de BSO bus trainingen heet ‘Drivum’ en bestaat uit een online theoriegedeelte en een praktijktraining. Na het succesvol afronden van beide onderdelen ontvangt de cursist een certificaat. In de training wordt aandacht besteed aan o.a. voertuigbediening, voertuigbeheersing en het vergroten van verkeersinzicht zodat de bestuurder leert om mogelijk gevaarlijke situaties te herkennen en te voorkomen. 

De praktijktraining wordt gegeven onder leiding van een WRM-gecertificeerde rij-instructeur (iemand die bevoegd is om autorijles te geven). Deze persoon heeft de verantwoordelijkheid voor het veilige verloop van de rijtraining.

De rijtraining bestaat uit een half uur online theorie en ongeveer twee uur praktijktraining per 2 cursisten.

Werkwijze boeken training

1.    Een BSO meldt de rijtraining aan bij de stichting via info@drivum.nl
Stuur in de mail de volgende informatie mee:

    •         Op welke locatie moet de training plaatsvinden?
    •         Hoeveel medewerkers wil je trainen?
    •         Voorkeuren voor dagen, dagdelen en/of data?
    •         Is er al een BSO bus aanwezig op locatie?

2.      De stichting stuurt de link van de e-learning naar de BSO. Cursisten kunnen zich registreren en maken de e-learning.

3.      Ondertussen zoekt de stichting een aangesloten rijschool voor de BSO. De rijschool neemt contact op met BSO om         een datum en tijd af te spreken voor de praktijktraining op de BSO locatie.

4.      Wanneer de training is afgerond vult de trainer een digitaal formulier in met het resultaat (geslaagd of gezakt).

5.      De stichting maakt bij slagen een certificaat aan en mailt deze rechtstreeks naar de cursist.

6.      Na het ontvangen van het certificaat mag een cursist op de BSO bus rijden.

7.      Rijschool stuurt factuur aan BSO.

Kosten training
De rijschool factureert rechtstreeks aan de BSO. De stichting heeft daarom prijsafspraken gemaakt met de rijscholen. Het tarief is € 66,55 incl. btw per cursist. Een kilometervergoeding kan ook worden gefactureerd.

Meer informatie over de BSO bus rijtrainingen via Stichting Veilig door het Verkeer is te vinden op onze downloadpagina.

De inhoud van de training is schriftelijk akkoord bevonden door de verzekeraar van de BSO bus (Steijnborg Assurantiën en Nationale Nederlanden). Ook zijn de convenantpartijen (de Brancheorganisaties uit de kinderopvang, Waarborgfonds Kinderopvang en het Ministerie van IenW) hierover geïnformeerd.

TOP