Meer informatie over de Stint

Veiligheid

De Stint heeft een compacte maatvoering waardoor andere verkeersdeelnemers niet belemmerd worden. Op deze manier draagt de Stint bij aan veilige verkeerssituaties rondom scholen en in de binnenstad.

Lees alle details

Safety

Thanks to its compact dimensions, the Stint doesn’t hinder other road users. Consequently, the Stint contributes to safe traffic conditions in inner cities.

Lees alle details

Verzekering

De Stint dient minimaal voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd te zijn. In samenwerking met Steijnborg hebben we een speciale Stintverzekering ontwikkeld.

Lees alle details

Insurance

The Stint needs at least to be insured against civil liability (Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)). In cooperation with Steijnborg we have developed a special Stint Insurance.

Lees alle details