Fiscaal voordeel BSO bus

Wist je dat je een fiscale tegemoetkoming via de MIA en Vamil regelingen kunt ontvangen bij het aanschaffen van een nieuwe BSO bus? Kort gezegd is het met deze fiscale regelingen mogelijk om de aanschafkosten van een BSO bus te verdelen in 50% investering en 50% kosten.

Deze pagina is ook als PDF te downloaden op onze downloadpagina.

Waarom deze regelingen?
De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Wanneer je als ondernemer investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel zoals de BSO bus, is het mogelijk een fiscale tegemoetkoming te ontvangen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Financiën hebben hiervoor twee regelingen beschikbaar gesteld:

de Milieu-investeringsaftrek (MIA)

de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

27% extra aftrekmogelijkheid via de MIA
Via de MIA kan je gebruik maken van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Als je een BSO bus hebt aangeschaft, mag 27% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Je betaalt minder belasting.

75% van een investering willekeurig afschrijven via de Vamil
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam je afschrijft, bepaal je dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijf je wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin je dat het beste uitkomt, verminder je de fiscale winst. Je hoeft over het jaar dat je meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar je boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin je veel winst maakt. Je kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen.

Milieulijst 2021
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA / Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. Volgens de milieulijst van 2021 heeft de BSO bus de code: ‘B 3118: Elektrische brom- of snorfiets’.

De BSO bus komt daarmee voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA én Vamil. Het fiscale voordeel bedraagt: 27% MIA + 75% Vamil.

Rekenvoorbeelden aanschaf BSO bus

Toepassing MIA
De fiscale winst bedraagt na de reguliere afschrijving bijvoorbeeld € 75.000 en je betaalt 25% belasting over de fiscale winst van je bedrijf.

Je koopt voor € 9.983,- één BSO bus. Deze staat op de Milieulijst met code B 3118 is vermeld. De BSO bus komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA: dat is € 4.991,50.
De aftrek voor code B bedraagt 27% van € 4.991,50: dat is € 1347,71. De fiscale winst wordt nu € 73.652,29 (€ 75.000 - € 1347,71).

Zonder MIA zou je € 75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaal je € 73.652,29 x 25% = € 18.413,07 belasting. Het directe fiscale voordeel bedraagt € 336,93.

Toepassing Vamil
Je koopt voor € 9.983,- één BSO bus met een levensduur van 5 jaar zonder restwaarde. Als reguliere afschrijving kan je hiervoor jaarlijks € 9.983 - € 0) / 5 = € 1.996,60 aftrekken van de fiscale winst.

De BSO bus staat op de Milieulijst, dus je kunt de Vamil toepassen. De BSO bus komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Vamil, dat is € 9.983 x 50% = € 4.991,50.

Je kiest ervoor om in het investeringsjaar 75% van € 4.991,50 in één keer af te trekken van de winst, dat is
€ 3.743,63. Het nettovoordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting en het rentepercentage en bedraagt gemiddeld 3% van het investeringsbedrag.

Aanvraag indienen
Je hoeft de MIA / Vamil niet aan te vragen, maar je moet melding maken van het voornemen MIA / Vamil toe te passen in de belastingaangifte. Dat moet je doen binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aankoop van de BSO bus bent aangegaan. Je kunt de melding doen via de Website van RVO.nl

TOP